KONTAKT

 

 

 

 

Advokátní kancelář
Nádražní 42/4
Český Těšín

 

tel.: +420 591 141 292

info@alethinos.cz

www.alethinos.cz

Adam Russ, advokát

je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia v roce 1997 se připravoval na výkon povolání advokáta jako advokátní koncipient v jedné z předních  advokátních kanceláří v regionu. Advokátní zkoušky složil v roce 2002 a v roce 2003 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. Od počátku své praxe se snažil získat komplexní znalosti a dovednosti ve všech právních disciplínách, ale postupně se více zaměřil na oblast obchodního a občanského práva s přesahem do mezinárodního práva. Má bohaté zkušenosti při poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a ostatním subjektům při podnikatelské činnosti, vyjednávání a přípravě smluv pro významné majetkové transakce, včetně majetkových akvizicí pro zahraniční subjekty. Několik let byl rovněž odpovědný za vedení konkurzního a posléze insolvenčního úseku advokátní kanceláře (od roku 2003 působil jako správce konkurzní podstaty a později insolvenční správce). 

 

Dlouhodobě udržuje vztahy s řadou právníků v zahraničí, a to nejen v Evropě, ale i v ostatních částech světa díky spolupráci s celosvětovou organizací Advocates International a Advocates Europe. V letech 2004 a 2008 se zúčastnil pravidelné globální konvokace křesťanských právníků ve Washingtonu, D.C. Je zakládajícím členem celorepublikového spolku Křesťanští právníci, z.s. (založeného v roce 2010).