KONTAKT

 

 

 

 

Advokátní kancelář
Nádražní 42/4
Český Těšín

 

tel.: +420 591 141 292

info@alethinos.cz

www.alethinos.cz

Adam Russ, adwokat

po ukończeniu studiów przygotowywał się do zawodu adwokata jako aplikant. W roku 2002 złożył egzamin adwokacki, a w roku 2003 został zarejestrowany w Czeskiej Izbie Adwokackiej i rozpoczął praktykę zawodową. Od początku swojej kariery zawodowej starał się zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności we wszystkich dziedzinach prawa. Stopniowo coraz bardziej specjalizuje się w zagadnieniach prawa handlowego i cywilnego z uwzględnieniem spraw o treści międzynarodowej. Ma długoletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu negocjacji i w opiece prawnej przy transakcjach majątkowych, w tym przejęciach spółek na rzecz podmiotów zagranicznych. Przez długi okres był odpowiedzialny za prowadzenie działu upadłości i likwidacji w kancelarii adwokackiej (od roku 2003 jako syndyk masy upadłościowej). 

 

Utrzymuje relacje z prawnikami za granicą, w Europie i w innych częściach świata, dzięki współpracy w ramach ogólnoświatowej organizacji Advocates International i Advocates Europe. W latach 2004 i 2008 brał udział w konwokacji prawników chrześcijańskich w Waszyngtonie. Jest założycielem i członkiem ogólnokrajowego stowarzyszenia prawników chrześcijańskich (Křesťanští právníci, z.s., założonego w roku 2010).