KONTAKT

 

 

 

 

Advokátní kancelář
Nádražní 42/4
Český Těšín

 

tel.: +420 591 141 292

info@alethinos.cz

www.alethinos.cz

Usługi

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych podmiotów prawnych. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami z dziedziny prawa cywilnego, handlowego, prawy pracy i prawa karnego. Współpracujemy z wieloma adwokatami, kancelariami notarialnymi, biegłymi sądowymi i innymi wyspecjalizowanymi fachowcami przy udzielaniu pomocy prawnej w czeskim środowisku prawnym, w sprawach o treści międzynarodowej, jak również przy obsługiwaniu klientów za granicą.

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną zagranicznym podmiotom w Republice Czeskiej. Udzielamy pomoc prawną w szczególności przy zakładaniu spółek i rozpoczęciu działalności gospodarczej na terenie Czech, zapewniamy również sporządzanie pism i umów, windykację należności oraz reprezentację klientów przed sądami czy organami administracyjnymi.

Poniższa lista zawiera tylko najbardziej typowe zagadnienia, którymi zajmuję się kancelaria adwokacka.

Prawo handlowe

 • obsługa prawna przy tworzeniu spółek oraz przy dalszych zmianach (przekształcenia strukturalne i własnościowe, zbycie udziałów, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego itp.)

 • sporządzanie kontraktów handlowych

 • stała obsługa prawna przedsiębiorstw

 • windykacja wierzytelności

 • sporządzanie opinii, przeprowadzenie audytów prawnych (due dilligence)

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości (sprzedaż, darowizna, użytkowanie wieczyste itp.)

 • doradztwo prawne z zakresu prawa spadkowego

 • sporządzanie i opiniowanie umów (umowa kupna, umowa najmu, umowa o dzieło)

 • prawo mieszkaniowe

 • reprezentowanie w sprawach sądowych (np.: stosunki sąsiedzkie, dochodzenie odszkodowań, spory wynikające z niewykonania umów)

 • prawo rodzinne

Prawo karne

 • doradztwo prawne w zagadnieniach prawa karnego (również w sprawach odpowiedzialności karnej osób prowadzących działalność gospodarczą lub piastujących funkcje w organach podmiotów prawnych)

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego

 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych, dochodzenie odszkodowań w postępowaniu karnym

Prawo międzynarodowe

 • sporządzanie dokumentów i opieka prawna (transakcje międzynarodowe, kontrakty transgraniczne)

 • dochodzenie należności za granicą (przy współpracy z zagranicznymi wyspecjalizowanymi kancelariami)

 • reprezentacja podmiotów zagranicznych na terenie Republiki Czeskiej przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw, udziałów handlowych